"Δεν υπάρχει πιο συναρπαστικό ταξίδι από εκείνο της γνωριμίας με τον εαυτό"

Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA - Vasiliki G. Venetis, Post MA

27.5.11

Veneti V.. (2011). "Depression Disorder: The Cognitive-Behavioral Therapy". Copyright: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co

Depression disorder characterized as the most common and serious illness that affects people lives.
This book provides a comprehensive overview of depression disorder. It addresses information on the several types, the symptoms, and the causes of depression.
At the second part of the book, the author discusses the nature of the cognitive-behavioral therapy and its effective process on the treatment of depression disorder.
Δεν υπάρχουν σχόλια: