"Δεν υπάρχει πιο συναρπαστικό ταξίδι από εκείνο της γνωριμίας με τον εαυτό"

Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA - Vasiliki G. Venetis, Post MA

14.2.13

Veneti CPT Services Ltd: Εξειδικευμένη Επαγγελματική Επιμόρφωση στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην Κύπρο

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης αφορά
Συμβούλους,
Ψυχολόγους,
Ψυχιάτρους,
Ψυχοθεραπευτές,
Ειδικούς Ψυχικής Υγείας

που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη επιμόρφωση ώστε να λειτουργούν στις θεραπευτικές συνεργασίες στηριζόμενοι στις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Προσέγγισης.

Σκοπός του Προγράμματος
Το πρόγραμμα εξειδικευμένης επαγγελματικής επιμόρφωσης καταρτίζει τους συμμετέχοντες στις θεωρητικές αλλά και πρακτικές εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας των Ψυχικών Διαταραχών. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, σχολιάζονται λεπτομερώς οι ομάδες των Ψυχικών Διαταραχών ενώ, δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου για κάθε μια από τις Ψυχικές Διαταραχές το οποίο βασίζεται στις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας όπως καθορίζεται από την σύγχρονη βιβλιογραφία.

Δομή του Προγράμματος
Η «Εξειδικευμένη Επαγγελματική Επιμόρφωση στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας» διαρκεί δύο έτη και ολοκληρώνεται σε 16 εργαστήρια. Κάθε εργαστήριο εξελίσσεται σε ένα Σαββατοκύριακο από τις 10:00 πμ μέχρι τις 17:00μμ κατά το οποίο οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται για τα θεωρητικά και πρακτικά θέματα της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας και των Ψυχικών Διαταραχών συμμετέχοντας στις διαλέξεις, σχολιάζοντας τις προβολές βιντεοσκοπημένων συνεδριών, υιοθετώντας τους ρόλους των θεραπευτών και των θεραπευόμενων σε πρακτικές δραστηριότητες, παραθέτοντας τις κλινικές απόψεις τους σε μελέτες βιβλιογραφικών περιστατικών.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει αξιολογήσεις για την πρόοδο της επιμόρφωσης των καταρτιζόμενων με την μορφή γραπτών εξετάσεων και εργασιών.

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν σε όλα τα εργαστήρια εφόσον έχουν μελετήσει την καθορισμένη θεωρία.

Το δεύτερο έτος του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι ασκούνται πρακτικά στις πρώτες θεραπευτικές διαδικασίες μέσα σε ένα πλαίσιο κλινικής εποπτείας. Η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd προσφέρει την δυνατότητα στους εκκολαπτόμενους ψυχοθεραπευτές να χτίσουν τις θεραπευτικές σχέσεις μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες και συνεργασίες της εταιρείας.

Παράλληλα, για την ασφαλή και ηθική άσκηση της ψυχοθεραπευτικής ιδιότητας, οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να ακολουθήσουν ένα ψυχοθεραπευτικό κύκλο προσωπικής ανάπτυξης συμμετέχοντας τουλάχιστον σε 16 εβδομαδιαίες και 4 αναμνηστικές συνεδρίες Γνωσιακής-Συμπεριφορικής προσέγγισης.

Δίπλωμα Εξειδίκευσης
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν «Δίπλωμα Εξειδικευμένης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας» ενώ, καθίστανται επαγγελματικά ικανοί να διαγιγνώσκουν την φύση κάθε ψυχικής διαταραχής, να οργανώνουν και να εξελίσσουν αποτελεσματικά το απαιτούμενο θεραπευτικό πλάνο, να υποστηρίζουν άρτια την θεραπευτική διαδικασία, να προσφέρουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα υποστηρικτικά περιβάλλοντα των θεραπευομένων, να αντιλαμβάνονται τις ιδιομορφίες και να διαχειρίζονται τις αντιστάσεις που προκύπτουν από τις θεραπευτικές συνεργασίες.

Τόπος ΔιεξαγωγήςΛευκωσία, Κύπρος
Έναρξη ΠρογράμματοςΟκτώβριο & Φεβρουάριο κάθε Ημερολογιακού Έτους

Δηλώσεις Συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, μπορείτε να
επικοινωνείτε με την Βασιλική Βενέτη, Post MA, τηλεφωνικά στο 0030.210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-20:00.


Δεν υπάρχουν σχόλια: