"Δεν υπάρχει πιο συναρπαστικό ταξίδι από εκείνο της γνωριμίας με τον εαυτό"

Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA - Vasiliki G. Venetis, Post MA

26.2.13

Veneti CPT Services Ltd: Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία-Κύπρος

Εξειδικευμένη Επαγγελματική Επιμόρφωση
στις
Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας
 

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης αφορά
Συμβούλους,
Ψυχολόγους,
Ψυχιάτρους,
Ψυχοθεραπευτές,
Ειδικούς Ψυχικής Υγείας

που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη επιμόρφωση ώστε να λειτουργούν στις θεραπευτικές συνεργασίες στηριζόμενοι στις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Προσέγγισης.

Σκοπός του Προγράμματος
Το πρόγραμμα εξειδικευμένης επαγγελματικής επιμόρφωσης καταρτίζει τους συμμετέχοντες στις θεωρητικές αλλά και πρακτικές εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας των Ψυχικών Διαταραχών. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, σχολιάζονται λεπτομερώς οι ομάδες των Ψυχικών Διαταραχών ενώ, δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου για κάθε μια από τις Ψυχικές Διαταραχές το οποίο βασίζεται στις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας όπως καθορίζεται από την σύγχρονη βιβλιογραφία.

Δομή του Προγράμματος
Η «Εξειδικευμένη Επαγγελματική Επιμόρφωση στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας» διαρκεί δύο έτη και ολοκληρώνεται σε 16 εργαστήρια. Κάθε εργαστήριο εξελίσσεται σε ένα Σαββατοκύριακο από τις 10:00 πμ μέχρι τις 17:00μμ κατά το οποίο οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται για τα θεωρητικά και πρακτικά θέματα της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας και των Ψυχικών Διαταραχών συμμετέχοντας στις διαλέξεις, σχολιάζοντας τις προβολές βιντεοσκοπημένων συνεδριών, υιοθετώντας τους ρόλους των θεραπευτών και των θεραπευόμενων σε πρακτικές δραστηριότητες, παραθέτοντας τις κλινικές απόψεις τους σε μελέτες βιβλιογραφικών περιστατικών.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει αξιολογήσεις για την πρόοδο της επιμόρφωσης των καταρτιζόμενων με την μορφή γραπτών εξετάσεων και εργασιών.

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν σε όλα τα εργαστήρια εφόσον έχουν μελετήσει την καθορισμένη θεωρία.

Το δεύτερο έτος του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι ασκούνται πρακτικά στις πρώτες θεραπευτικές διαδικασίες μέσα σε ένα πλαίσιο κλινικής εποπτείας. Η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd προσφέρει την δυνατότητα στους εκκολαπτόμενους ψυχοθεραπευτές να χτίσουν τις θεραπευτικές σχέσεις μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες και συνεργασίες της εταιρείας.

Παράλληλα, για την ασφαλή και ηθική άσκηση της ψυχοθεραπευτικής ιδιότητας, οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να ακολουθήσουν ένα ψυχοθεραπευτικό κύκλο προσωπικής ανάπτυξης συμμετέχοντας τουλάχιστον σε 16 εβδομαδιαίες και 4 αναμνηστικές συνεδρίες Γνωσιακής-Συμπεριφορικής προσέγγισης.

Δίπλωμα Εξειδίκευσης
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν «Δίπλωμα Εξειδικευμένης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας» ενώ, καθίστανται επαγγελματικά ικανοί να διαγιγνώσκουν την φύση κάθε ψυχικής διαταραχής, να οργανώνουν και να εξελίσσουν αποτελεσματικά το απαιτούμενο θεραπευτικό πλάνο, να υποστηρίζουν άρτια την θεραπευτική διαδικασία, να προσφέρουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα υποστηρικτικά περιβάλλοντα των θεραπευομένων, να αντιλαμβάνονται τις ιδιομορφίες και να διαχειρίζονται τις αντιστάσεις που προκύπτουν από τις θεραπευτικές συνεργασίες.

Τόπος Διεξαγωγής
Λευκωσία, Κύπρος

Έναρξη Προγράμματος
Οκτώβριο & Φεβρουάριο κάθε Ημερολογιακού Έτους

Δηλώσεις Συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Βασιλική Βενέτη, Post MA, τηλεφωνικά στο 0030.210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-20:00.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Veneti CPT Services Ltd.

19.2.13

Κύπρος: Σεμινάριο-Εργαστήριο "Η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία της Διαταραχής Πανικού με ή χωρίς Αγοραφοβία", Veneti CPT Services Ltd.


Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
√ Συμβούλους
√ Ψυχολόγους
√ Ψυχιάτρους
√ Ψυχοθεραπευτές
√ Ειδικούς Ψυχικής Υγείας

Η Θεματολογία του Σεμιναρίου-ΕργαστηρίουΕισαγωγή και Εξοικείωση με την Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
300.01 Διαταραχή Πανικού Χωρίς Αγοραφοβία
300.21 Διαταραχή Πανικού με Αγοραφοβία
300.22 Αγοραφοβία Χωρίς Ιστορικό Διαταραχής Πανικού

Τα Γενετικά, Βιολογικά, Ψυχολογικά και Κοινωνικά Αίτια της Διαταραχής Πανικού με ή χωρίς Αγοραφοβία
Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της Διαταραχής Πανικού με ή χωρίς
Αγοραφοβία.
Η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία της Διαταραχής Πανικού με ή χωρίς Αγοραφοβία.

Τεχνικές Διαχείρισης των Αρνητικών Σκέψεων και των Σωματικών Συμπτωμάτων Διαταραχής Πανικού με ή χωρίς Αγοραφοβία.
Τρόποι Υποστήριξης και Ενίσχυσης του Περιβάλλοντος των Πασχόντων
με Διαταραχή Πανικού με ή χωρίς Αγοραφοβία.

Προβολή Αποσπάσματος Συνεδρίας
Πρακτικές Δραστηριότητες
Συζήτηση Επί των Θεμάτων του Σεμιναρίου-Εργαστηρίου

Εισηγήτρια: Βασιλική Βενέτη, Post MA
Διάρκεια Σεμιναρίου-Εργαστηρίου: 12 ώρες,
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013 10:00-16:00
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013, 10:00-16:00
Τόπος Διεξαγωγής: Λευκωσία, Κύπρος
Χορηγείται: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείται με την Βασιλική Βενέτη, Post MA, Υπεύθυνη Διεύθυνσης της Veneti CPT Services Ltd, καλώντας στο 0030.210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-20:00.

14.2.13

Veneti CPT Services Ltd: Εξειδικευμένη Επαγγελματική Επιμόρφωση στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην Κύπρο

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης αφορά
Συμβούλους,
Ψυχολόγους,
Ψυχιάτρους,
Ψυχοθεραπευτές,
Ειδικούς Ψυχικής Υγείας

που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη επιμόρφωση ώστε να λειτουργούν στις θεραπευτικές συνεργασίες στηριζόμενοι στις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Προσέγγισης.

Σκοπός του Προγράμματος
Το πρόγραμμα εξειδικευμένης επαγγελματικής επιμόρφωσης καταρτίζει τους συμμετέχοντες στις θεωρητικές αλλά και πρακτικές εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας των Ψυχικών Διαταραχών. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, σχολιάζονται λεπτομερώς οι ομάδες των Ψυχικών Διαταραχών ενώ, δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου για κάθε μια από τις Ψυχικές Διαταραχές το οποίο βασίζεται στις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας όπως καθορίζεται από την σύγχρονη βιβλιογραφία.

Δομή του Προγράμματος
Η «Εξειδικευμένη Επαγγελματική Επιμόρφωση στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας» διαρκεί δύο έτη και ολοκληρώνεται σε 16 εργαστήρια. Κάθε εργαστήριο εξελίσσεται σε ένα Σαββατοκύριακο από τις 10:00 πμ μέχρι τις 17:00μμ κατά το οποίο οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται για τα θεωρητικά και πρακτικά θέματα της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας και των Ψυχικών Διαταραχών συμμετέχοντας στις διαλέξεις, σχολιάζοντας τις προβολές βιντεοσκοπημένων συνεδριών, υιοθετώντας τους ρόλους των θεραπευτών και των θεραπευόμενων σε πρακτικές δραστηριότητες, παραθέτοντας τις κλινικές απόψεις τους σε μελέτες βιβλιογραφικών περιστατικών.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει αξιολογήσεις για την πρόοδο της επιμόρφωσης των καταρτιζόμενων με την μορφή γραπτών εξετάσεων και εργασιών.

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν σε όλα τα εργαστήρια εφόσον έχουν μελετήσει την καθορισμένη θεωρία.

Το δεύτερο έτος του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι ασκούνται πρακτικά στις πρώτες θεραπευτικές διαδικασίες μέσα σε ένα πλαίσιο κλινικής εποπτείας. Η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd προσφέρει την δυνατότητα στους εκκολαπτόμενους ψυχοθεραπευτές να χτίσουν τις θεραπευτικές σχέσεις μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες και συνεργασίες της εταιρείας.

Παράλληλα, για την ασφαλή και ηθική άσκηση της ψυχοθεραπευτικής ιδιότητας, οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να ακολουθήσουν ένα ψυχοθεραπευτικό κύκλο προσωπικής ανάπτυξης συμμετέχοντας τουλάχιστον σε 16 εβδομαδιαίες και 4 αναμνηστικές συνεδρίες Γνωσιακής-Συμπεριφορικής προσέγγισης.

Δίπλωμα Εξειδίκευσης
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν «Δίπλωμα Εξειδικευμένης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας» ενώ, καθίστανται επαγγελματικά ικανοί να διαγιγνώσκουν την φύση κάθε ψυχικής διαταραχής, να οργανώνουν και να εξελίσσουν αποτελεσματικά το απαιτούμενο θεραπευτικό πλάνο, να υποστηρίζουν άρτια την θεραπευτική διαδικασία, να προσφέρουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα υποστηρικτικά περιβάλλοντα των θεραπευομένων, να αντιλαμβάνονται τις ιδιομορφίες και να διαχειρίζονται τις αντιστάσεις που προκύπτουν από τις θεραπευτικές συνεργασίες.

Τόπος ΔιεξαγωγήςΛευκωσία, Κύπρος
Έναρξη ΠρογράμματοςΟκτώβριο & Φεβρουάριο κάθε Ημερολογιακού Έτους

Δηλώσεις Συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, μπορείτε να
επικοινωνείτε με την Βασιλική Βενέτη, Post MA, τηλεφωνικά στο 0030.210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-20:00.


11.2.13

Κύπρος: Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd


Οι Σκοποί της
Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd
περιλαμβάνουν 


√ την Προαγωγή της Επιστήμης της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής, της Ψυχοθεραπείας και την Διάδοση της Ευρύτερης Ψυχολογικής και Συναφούς Γνώσης τόσο στην Κύπρο όσο και Διεθνώς


√ την Προσφορά Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Κατάρτισης στους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας καθώς και σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Διαφόρων Ειδικοτήτων


√ την Ενημέρωση και την Ευαισθητοποίηση πάσα Ενδιαφερόμενου
στις Πρόσφατες Εξελίξεις της Επιστημονικής Κοινότητας της Ψυχικής Υγείας 


Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Δραστηριότητες της εταιρείας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.venetiservices.eu