"Δεν υπάρχει πιο συναρπαστικό ταξίδι από εκείνο της γνωριμίας με τον εαυτό"

Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA - Vasiliki G. Venetis, Post MA

27.1.14

Έναρξη Β' Ομάδας στο Πρόγραμμα Κατάρτισης ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα

Τον Οκτώβριο 2013 υλοποιήθηκε η Α' Επιμορφωτική Συνάντηση του Προγράμματος Κατάρτισης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας. Κατόπιν αιτημάτων, το ΔΔΕΕΨΥ® προχωρά σε σύσταση Β' Ομάδας Κατάρτισης τον Φεβρουάριο του 2014. 
 
Οι ενδιαφέρομενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην διαδικασία καλώντας στο 210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-20:00

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

15.1.14

Veneti CPT Services Ltd: Έναρξη Α' Κύκλου Βασικής Κατάρτισης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, Λευκωσία-Κύπρος

Α' Κύκλος Βασικής Κατάρτισης

Επαγγελματική Επιμόρφωση
στις
Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

 Ημερομηνία Έναρξης: 25 Ιανουαρίου 2014

Τόπος Διεξαγωγής: Λευκωσία, Κύπρος

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Αφορά
Συμβούλους, Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Ψυχοθεραπευτές, Ειδικούς Ψυχικής Υγείας που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη επιμόρφωση ώστε να λειτουργούν στις θεραπευτικές συνεργασίες στηριζόμενοι στις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Προσέγγισης.
Οι συμμετέχοντες επιλέγονται κατόπιν συνέντευξης.  

Σκοπός του Προγράμματος
Το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης διαχωρίζεται σε δύο κύκλους κατάρτισης. Η συμμετοχή στο Β' Κύκλο Εξειδικευμένης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης είναι προαιρετική.

Ο πρώτος κύκλος βασικής κατάρτισης ολοκληρώνεται σε δύο έτη προσφέροντας στους συμμετέχοντας ολοκληρωμένη κατάρτιση στις θεωρητικές αλλά και στις πρακτικές εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας των Ψυχικών Διαταραχών.

Κατά την διάρκεια του Α' Κύκλου του προγράμματος, σχολιάζονται λεπτομερώς οι ομάδες των Ψυχικών Διαταραχών σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση του DSM-5 ενώ, δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου για κάθε μια από τις Ψυχικές Διαταραχές το οποίο βασίζεται στις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας όπως καθορίζεται από την σύγχρονη βιβλιογραφία.

Δομή του Προγράμματος
Ο πρώτος κύκλος της «Επαγγελματικής Επιμόρφωσης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας» ολοκληρώνεται σε 16 εργαστήρια. Κάθε εργαστήριο εξελίσσεται σε ένα Σαββατοκύριακο από τις 10:00 πμ μέχρι τις 17:00 μμ κατά το οποίο οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται για τα θεωρητικά και πρακτικά θέματα της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας και των Ψυχικών Διαταραχών συμμετέχοντας στις διαλέξεις, σχολιάζοντας τις προβολές βιντεοσκοπημένων συνεδριών, υιοθετώντας τους ρόλους των θεραπευτών και των θεραπευόμενων σε πρακτικές δραστηριότητες, παραθέτοντας τις κλινικές απόψεις τους σε μελέτες βιβλιογραφικών περιστατικών.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει αξιολογήσεις για την πρόοδο της επιμόρφωσης των καταρτιζόμενων με την μορφή γραπτών εξετάσεων και εργασιών.   

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν σε όλα τα εργαστήρια εφόσον έχουν μελετήσει την καθορισμένη θεωρία.

Το δεύτερο έτος του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι ασκούνται πρακτικά στις πρώτες θεραπευτικές διαδικασίες μέσα σε ένα πλαίσιο κλινικής εποπτείας.

Η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd προσφέρει την δυνατότητα στους εκκολαπτόμενους ψυχοθεραπευτές να χτίσουν τις θεραπευτικές σχέσεις μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες και συνεργασίες της εταιρείας.

Παράλληλα, για την ασφαλή και ηθική άσκηση της ψυχοθεραπευτικής ιδιότητας, οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να ακολουθήσουν ένα ψυχοθεραπευτικό κύκλο προσωπικής ανάπτυξης συμμετέχοντας τουλάχιστον σε 16 εβδομαδιαίες και 4 αναμνηστικές συνεδρίες Γνωσιακής-Συμπεριφορικής προσέγγισης.

Δίπλωμα Εξειδίκευσης
Με την ολοκλήρωση του Α' Κύκλου, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν «Δίπλωμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας» ενώ, καθίστανται επαγγελματικά ικανοί να διαγιγνώσκουν την φύση κάθε ψυχικής διαταραχής, να οργανώνουν και να εξελίσσουν αποτελεσματικά το απαιτούμενο θεραπευτικό πλάνο, να υποστηρίζουν άρτια την θεραπευτική διαδικασία, να προσφέρουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα υποστηρικτικά περιβάλλοντα των θεραπευομένων, να αντιλαμβάνονται τις ιδιομορφίες και να διαχειρίζονται τις αντιστάσεις που προκύπτουν από τις θεραπευτικές συνεργασίες.

Οι απόφοιτοι της Επαγγελματικής Επιμόρφωσης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την κατάρτιση συμμετέχοντας στο Β΄ Κύκλο Εξειδικευμένης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης  του Προγράμματος Κλινικής Εποπτείας Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας.
Κατόπιν αξιολόγησης της απόδοσης των καταρτιζομένων του Α΄ Κύκλου του προγράμματος, η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd προσφέρει 4 υποτροφίες στους συμμετέχοντες που επιθυμούν να προχωρήσουν στο Πρόγραμμα Κλινικής Εποπτείας Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Κατεύθυνσης καλύπτοντας τα δίδακτρα του ενός εκ των δύο ετών του Β' Κύκλου Κατάρτισης.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Βασιλική Βενέτη, Post MA, τηλεφωνικά στο 0030.210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-20:00.


Περισσότερες Πληροφορίες για τη Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd