"Δεν υπάρχει πιο συναρπαστικό ταξίδι από εκείνο της γνωριμίας με τον εαυτό"

Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA - Vasiliki G. Venetis, Post MA

14.11.13

ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα: Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Θεραπεία των Διαταραχών της Προσωπικότητας

Έναρξη Προγράμματος: 30 Νοεμβρίου 2013

Το "Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Θεραπεία των Διαταραχών της Προσωπικότητας" απευθύνεται στους Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Ψυχοθεραπευτές και στους Ειδικούς στο τομέα της απεξάρτησης που έχουν εκπαιδευτική αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, την Θεραπεία Σχημάτων ή σε άλλο μοντέλο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης επιλέγονται κατόπιν συνέντευξης.

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στοχεύει στην αναγνώριση, στην εξοικείωση και στην κλινική αξιολόγηση των Διαταραχών της Προσωπικότητας. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, σχολιάζονται λεπτομερώς οι ομάδες των Διαταραχών της Προσωπικότητας σύμφωνα με το DSM-5 ενώ, δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου το οποίο βασίζεται στις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και της Θεραπείας Σχημάτων.

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης εξελίσσεται σε 4 εργαστήρια. Κάθε εργαστήριο διαρκεί ένα Σαββατοκύριακο από τις 10:00 μέχρι τις 17:00, το οποίο εκτός από την ανάλυση των θεματικών ενοτήτων περιλαμβάνει δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης, ασκήσεις αυτογνωσίας, σχολιασμούς περιστατικών και προβολές μαγνητοσκοπημένων συνεδριών.
Το πρόγραμμα εξειδίκευσης διεξάγεται στην Ελληνική Γλώσσα.
Αναλυτικά, η θεματολογία του προγράμματος εξειδίκευσης περιλαμβάνει:

1ο Εργαστήριο
Εισαγωγή & Εξοικείωση με την Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και την Θεραπεία ΣχημάτωνPersonality DisordersGeneral Personality Disorder
Cluster A Personality Disorders
Paranoid Personality Disorder
Schizoid Personality Disorder
Schizotypal Personality Disorder
 
2ο Εργαστήριο
Cluster B Personality Disorders
Antisocial Personality Disorder
Borderline Personality Disorder
Histrionic Personality Disorder
Narcissistic Personality Disorder
 
3ο Εργαστήριo
Cluster C Personality Disorders
Avoidant Personality Disorder
Dependent Personality Disorder
Obsessive-Compulsive Personality Disorder
Other Personality Disorders
Personality Change Due to Another Medical Condition
Other Specified Personality Disorder
Unspecified Personality Disorder

4ο Εργαστήριο
Παρουσιάση Περιστατικού
Γραπτή Αξιόλογηση

Ολοκλήρωση του Προγράμματος Εξειδίκευσης
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμέτεχοντες λαμβάνουν «Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Θεραπεία των Διαταραχών της Προσωπικότητας» ενώ, καθίστανται επαγγελματικά ικανοί να διαγιγνώσκουν την φύση της ψυχικής διαταραχής, να οργανώνουν και να εξελίσσουν αποτελεσματικά την θεραπευτική διαδικασία, να προσφέρουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα υποστηρικτικά περιβάλλοντα των θεραπευομένων, να αντιλαμβάνονται τις ιδιομορφίες και να διαχειρίζονται τις αντιστάσεις που προκύπτουν από τις θεραπευτικές συνεργασίες. 

Ο Τρόπος Καταβολής του Κόστους του Προγράμματος Εξειδίκευσης
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 900 ευρώ το οποίο εξοφλείται σε 4 καταβολές των 225 ευρώ έκαστη. Κάθε καταβολή τακτοποιείται πριν από κάθε επιμορφωτικό εργαστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην δομή του προγράμματος και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την Βασιλική Βενέτη, Post MA καλώντας στο +30.210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, από τις 12:00 ως τις 20:00.

5.11.13

Oμάδες Γονέων


Σε μία κοινωνία που μεταβάλλεται διαρκώς, ο θεσμός της οικογένειας δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος. Θέλοντας να συμβάλλουμε επιτυχημένα στην εξισορρόπηση του οικογενειακού συστήματος διοργανώνουμε Ομάδες Γονέων, οι οποίες εκτός από εκπαιδευτικά λειτουργούν και συμβουλευτικά στοχεύοντας στην εξομάλυνση των εμποδίων που δρουν ανασταλτικά στην ομαλή διαντίδραση των μελών της οικογένειας. 

Η Ομάδα Γονέων εξελίσσεται σε καθορισμένες συναντήσεις με δεκαπενθήμερη συχνότητα και απευθύνεται στους γονείς που επιθυμούν να διαχειριστούν θέματα που αφορούν στους ρόλους και στις δυναμικές της οικογενειακής δομής. Η Ομάδα Γονέων καλοδέχεται νέα μέλη καθ' όλη την διάρκεια της εξέλιξης της.

Στις συναντήσεις της Ομάδας Γονέων, δίνουμε έμφαση στην σημαντικότητα και στην ενίσχυση της επικοινωνίας εστιάζοντας στην ανεύρεση τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.

Στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στην οριοθέτηση της σχέσης γονιού-παιδιού, καθώς και στην αναγνώριση αλλά και στην κάλυψη των συναισθηματικών και ψυχολογικών αναγκών των παιδιών.

Σχολιάζουμε αναλυτικά θέματα όπως είναι η επιθετικότητα, η αδελφική αντιζηλία, η σχολική βία, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το διαζύγιο, η χρήση ουσιών, το πένθος και άλλα πολλά που φαίνεται να προκύπτουν στην καθημερινότητα των παιδικών και εφηβικών χρόνων.

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην Ομάδα Γονέων, επικοινωνήστε με την Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA, καλώντας το 210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-20:00.
 

Επαγγελματική Δεοντολογία
Κατά την παροχή των υπηρεσιών της Ομάδας Γονέων διατηρούνται αυστηρά οι όροι της άσκησης του επαγγέλματος ακολουθώντας πιστά το απόρρητο και τον κώδικα δεοντολογίας της συμβουλευτικής διαδικασίας.