"Δεν υπάρχει πιο συναρπαστικό ταξίδι από εκείνο της γνωριμίας με τον εαυτό"

Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA - Vasiliki G. Venetis, Post MA

18.7.16

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016, ΑΘΗΝΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, το Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας® παρέχει ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ σε συνεργασία με την  Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd.
Η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd στοχεύει στην Προαγωγή της Επιστήμης της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής, της Ψυχοθεραπείας και στην Διάδοση της Ευρύτερης Ψυχολογικής και Συναφούς Γνώσης.
Η Veneti CPT Services Ltd δραστηριοποιείται διεθνώς στην Προσφορά Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Κατάρτισης στους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας καθώς και σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Διαφόρων Ειδικοτήτων, στην Ενημέρωση και στην Ευαισθητοποίηση πάσα Ενδιαφερόμενου στις Πρόσφατες Εξελίξεις της Επιστημονικής Κοινότητας της Ψυχικής Υγείας αλλά και στην παροχή Συμβουλευτικών και Ψυχοθεραπευτικών Υπηρεσιών.
Οι Επιμορφωτικές Δραστηριότητες  που παρέχονται από την Veneti CPT Services Ltd απευθύνονται στα Μέλη της Επιστημονικής και της Επαγγελματικής Κοινότητας της Ψυχικής Υγείας, στους Φοιτητές και Σπουδαστές Ανθρωπιστικών, Ψυχολογικών και Κοινωνικών Επιστημών αλλά και σε κάθε Ενδιαφερόμενο.
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Τα προγράμματα απευθύνονται σε:
       √ Φοιτητές & Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών & Επιστημών Εκπαίδευσης
        √ Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
        √ Πάσα Ενδιαφερόμενο

                                       
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
10 & 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, 10:00-17:00

 Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση επαγγελματιών υγείας καθώς και ανθρωπιστικών, κοινωνικών και επιστημών εκπαίδευσης όσον αφορά την αναγνώριση και διαχείριση κλινικού άγχους παιδιών και εφήβων στο πλαίσιο εργασίας, στην εκμάθηση τεκμηριωμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων, καθώς και στην πληροφόρηση αναφορικά με τα πρόσφατα δεδομένα των Αγχωδών Διαταραχών.


ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
17 & 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,10:00-17:00

Το πρόγραμμα «Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής» στοχεύει στην ενημέρωση και στην εξοικείωση των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, δηλαδή της Ψυχογενούς Ανορεξίας, της Ψυχογενούς Βουλιμίας και της Διαταραχής Υπερφαγίας. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα συμπτώματα κάθε διαταραχής, εξετάζεται η θεραπευτική παρέμβαση ενώ γίνεται αναφορά σε ειδικά θέματα που αφορούν τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ
1 & 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 10:00-17:00

Το πρόγραμμα «Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και Πράξη» απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, επαγγελματίες υγείας και σε όποιον ενδιαφέρεται να εξοικειωθεί με το αντικείμενο της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κριτικής άποψης σχετικά με τις θεωρίες των ψυχοθεραπευτικών μοντέλων, αλλά και με τις μεθόδους που εφαρμόζονται κατά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα παρουσιάζει τις κυριότερες θεωρίες στις οποίες βασίζονται οι ψυχοθεραπευτικές και συμβουλευτικές παρεμβάσεις περιγράφοντας τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει την άσκηση της ιδιότητας του ψυχοθεραπευτή. Αναλύει το ρόλο του ψυχοθεραπευτή, τη σπουδαιότητα της θεραπευτικής σχέσης και τις αρχές των σημαντικότερων σχολών ενώ, παρουσιάζει τις συμβουλευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες καταστάσεις.


ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
22 & 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, 10:00-17:00

Το πρόγραμμα «Σχολικός Εκφοβισμός» στοχεύει στον εφοδιασμό του σύγχρονου εκπαιδευτικού με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανός να παρατηρεί αλλά και να αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό τρόπο τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού. Το πρόγραμμα αφορά εκπαιδευτικούς αλλά και συμβούλους, κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για το θέμα με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων στην διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς που προκύπτουν από το σχολικό εκφοβισμό και τη θυματοποίηση παιδιών κι εφήβων.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ & ΥΓΕΙΑ
5 & 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, 10:00-17:00
Το πρόγραμμα «Διαχείριση του Άγχους και Υγεία» προσφέρει εξειδίκευση στο πεδίο διαχείρισης του άγχους. Περιγράφοντας τους μηχανισμούς του Συστήματος του Άγχους και τη φυσιολογική διαδικασία ανταπόκρισης του σώματος αποσαφηνίζεται ο όρος του Άγχους από το Στρες ενώ, γίνεται αναφορά στα εργαλεία για την ορθή μέτρηση του άγχους και αναλύεται η σχέση με τις κύριες σωματικές ασθένειες και τον τρόπο ζωής. Επιπλέον, διευκρινίζεται η διαφορετική επίδρασή του άγχους στα πλαίσια της εργασίας, του σχολείου και της εκπαίδευσης, αλλά και σε ευπαθείς ομάδες, και γίνεται ειδική αναφορά στο οικονομικό και κοινωνικό άγχος. Τέλος με την ανάλυση των επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών και των δεξιοτήτων αλλά και με παραδείγματα καλής πρακτικής από την εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης σε διαφορετικά πλαίσια και πληθυσμούς προσφέρεται η δυνατότητα να εκπαιδεύσει κανείς τους ασθενείς ή και τον εαυτό του, ώστε να ελεγχθεί αποτελεσματικά το άγχος.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος Διεξαγωγής: ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα, Λεωφ. Κηφισίας 82, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Κόστος: 150€ ευρώ ανα πρόγραμμα
Χορηγείται: Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Δηλώσεις Συμμετοχής: Αποστολή αιτήματος  στο info@depsy.gr με την ένδειξη ΔΔΕΕΨΥ®ΕΛΛΑΔΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ και τον ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γενικές Πληροφορίες: Βασιλική Βενέτη, Τηλ: 210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-20:00

   ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η Βασιλική Βενέτη, Post MA είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Κλινικής Ψυχολογίας με ειδίκευση στο Γνωσιακό-Συμπεριφορικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας. Έχει παρουσιάσει έρευνες σε Πανευρωπαϊκά Επιστημονικά Συνέδρια και έχει διατελέσει εξωτερική συνεργάτης σε Κρατικά Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές και Ψυχιατρικές Δομές. Εισηγείται σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συντονίζει ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και υποστήριξης. Από το 2006, εργάζεται σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες στο ιδιωτικό της γραφείο. Έχει εκδώσει 4 βιβλία που πραγματεύονται την Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία των Ψυχικών Διαταραχών. Για πολλά έτη, συνεργαζόταν με Επαγγελματικές Σχολές στην Αθήνα και στην Κύπρο ενώ, δίδασκε μαθήματα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας σε Ιδιωτικά Κολλέγια και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Η Βασιλική Βενέτη το 2011, ίδρυσε στην Αθήνα το «Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας» το 2012, προχώρησε στην σύσταση της εταιρείας Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training  Services Ltd στην Κύπρο ενώ, το 2015 δημιούργησε τον Διεθνή Φορέα Προαγωγής της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY.