"Δεν υπάρχει πιο συναρπαστικό ταξίδι από εκείνο της γνωριμίας με τον εαυτό"

Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA - Vasiliki G. Venetis, Post MA

12.5.11

Μιμητισμός

Ο μιμητισμός περιγράφει την προσπάθεια των νέων να διαμορφώσουν το προσωπικό τους ύφος υιοθετώντας απόψεις, εκφράσεις, στάσεις αλλά και χαρακτηριστικά που αφορούν τον τρόπο σκέψης ή την εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων που έχουν επιλέξει ως πρότυπα τα οποία έχουν ξεχωρίσει κυρίως για το κύρος και την δύναμη τους. Ο μιμητισμός είναι μια απαραίτητη διεργασία η οποία χρειάζεται να εξελιχθεί ώστε ο νέος να διαμορφώσει την προσωπικότητα του επιλέγοντας συνειδητά τα στοιχεία που κινούν το ενδιαφέρον και εκφράζουν με τον πλέον καλύτερο τρόπο την φυσιολογική αλλά και την ψυχολογική υπόσταση του.
Αν και ο μιμητισμός συμβαίνει κατά την διάρκεια των εφηβικών μας χρόνων, ωστόσο, αρκετά συχνά παρατηρούμε ενήλικες που επιλέγουν την μίμηση συμπεριφορών, και όχι μόνο, ως μέσο έκφρασης της ατομικότητας τους. Έτσι συναντούμε εκείνους που προβάλουν την προσπάθεια τους στοχεύοντας αποκλειστικά στην διάκριση τους μιμούμενοι τις απόψεις άλλων ανθρώπων. Υπό αυτές τις συνθήκες, συμβαίνει να αφιερώνουν αρκετό χρόνο ώστε να αναζητήσουν και κατά συνέπεια να αναπαράγουν όσα βλέπουν να διαφέρουν και ίσως να τυγχάνουν θαυμασμού χωρίς όμως να φιλτράρουν τις πεποιθήσεις επιλέγοντας αυτές που εκφράζουν την δική τους προσωπικότητα. Φαινομενικά, η διαδικασία του μιμητισμού μπορεί να ικανοποιεί εκείνους που την επιλέγουν αλλά πρακτικά αποδεικνύεται καταστροφική διότι όχι μόνο εξελίσσει την προσωπικότητα αλλά, καταλήγει με σαφήνεια στην διατάραξη της ψυχικής ισορροπίας και στην γελοιοποίηση της ταυτότητας αυτών αφού, η προσπάθεια τους να μιμηθούν άλλα πρόσωπα δεν είναι επιτυχημένη.Κάποιες από τις πιθανές αιτίες που γεννούν την ανάγκη του μιμητισμού αφορούν τις βαθύτερες πεποιθήσεις του ατόμου. Έχει παρατηρηθεί ότι η αρνητική εικόνα που έχει ένας άνθρωπος για τον εαυτό του μπορεί να ενισχύσει αισθήματα μειονεξίας τα οποία ευκόλως θα οδηγήσουν σε μιμητικές συμπεριφορές. Η αδυναμία διαχείρισης των αρνητικών προθέσεων όπως η κακοβουλία και ο ανταγωνισμός και των αρνητικών συναισθημάτων όπως η ζήλεια και ο φθόνος καθώς και η ανωριμότητα, η ανασφάλεια, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η επιθυμία για άμεση διάκριση, η άγνοια του αντικειμένου, η επίδειξη, η διαφήμιση είναι παράγοντες που ενισχύουν την υιοθέτηση αξιοπρόσεχτων συμπεριφορών.Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια την απώλεια των ατομικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και της δυνατότητας έκφρασης των προσωπικών απόψεων του ανθρώπου.Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για την αποτελεσματική χρήση του μιμητισμού είναι η ενίσχυση κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό περιβάλλον ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής του ώστε να υποστηρίζει σταθερά τις απόψεις διαμορφώνοντας ταυτόχρονα το δικό του στυλ. Αλλά πάνω από όλα, η πίστη στον εαυτό είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να λάμψουμε ως προσωπικότητες σχηματίζοντας την δική μας μοναδική πορεία μέσα στον χρόνο.
Βασιλική Βενέτη

Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Δεν υπάρχουν σχόλια: