"Δεν υπάρχει πιο συναρπαστικό ταξίδι από εκείνο της γνωριμίας με τον εαυτό"

Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA - Vasiliki G. Venetis, Post MA

11.5.10

Η Συμβουλευτική Διαδικασία

Κάθε φορά που εμφανίζονται δυσκολίες στη ζωή μας, προσπαθούμε να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μας απασχολεί. Πιθανόν,να συζητήσουμε με κοντινά μας πρόσωπα, να ζητήσουμε βοήθεια ή απλά να στηριχτούμε στις δυνάμεις μας προσπαθώντας να επιλύσουμε τους προβληματισμούς μας. Υπάρχουν όμως στιγμές που δεν είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε όσα συμβαίνουν και η συμβουλή των άλλων ανθρώπων δεν είναι αρκετή, τότε η συμβουλευτική αποδεικνύεται μια από τις καλύτερες επιλογές.

Ο όρος συμβουλευτική διαδικασία περιγράφει την συνεργασία του συμβούλου με άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές ή βρίσκονται σε σύγχυση και επιθυμούν να τακτοποιήσουν τα θέματα που τους απασχολούν. Η συμβουλευτική διαδικασία είναι οριοθετημένη, καθοδηγητική και εμπιστευτική, υποστηρίζει κρίσεις και επιλύει προβλήματα αφού πρόκειται για μια επαγγελματική σχέση μεταξύ ενός καταρτισμένου συμβούλου και ενός συμβουλευόμενου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η οποία έχει σύντομη ή μακροχρόνια διάρκεια, εφαρμόζονται μία ή περισσότερες θεωρίες της ψυχολογίας, τεχνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες οι οποίες θα δώσουν στον συμβουλευόμενο την ευκαιρία να εξερευνήσει και να ανακαλύψει τους τρόπους με τους οποίους θα μεταμορφώσει την ζωή του κάνοντας την περισσότερο ικανοποιητική και δημιουργική. Ενώ, επιτρέπει στο σύμβουλο να είναι μάρτυρας και σύντροφος στην πορεία ενός ανθρώπου που την συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντιμετωπίζει τους χειρότερους φόβους και τα πιο σοβαρά διλήμματα του.

Οι Στόχοι της Συμβουλευτικής
Ενόραση. Ο συμβουλευόμενος σταδιακά κατανοεί τις συναισθηματικές δυσκολίες και αυξάνει την ικανότητα να ελέγχει τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στηριζόμενος στον τρόπο σκέψης του.
Διαπροσωπικές σχέσεις. Ο συμβουλευόμενος επιλέγει και διατηρεί τις σχέσεις με τους σημαντικούς ανθρώπους στην ζωή του.

Αυτογνωσία και Αυτοαποδοχή. Ο συμβουλευόμενος κατανοεί πλήρως τις σκέψεις και τα συναισθήματα του και αποκτά μια πιο θετική αντίληψη για τον εαυτό του.

Αυτοπραγμάτωση. Με την εξέλιξη της συμβουλευτικής συνεργασίας, ο συμβουλευόμενος ενσωματώνει τις πτυχές της προσωπικότητας του που ήταν σε σύγκρουση δρώντας σύμφωνα με τις δυνατότητες του.
Ψυχολογική εκπαίδευση για την επίλυση των προβλημάτων. Ο σύμβουλος παρέχει βοήθεια για την απόκτηση ιδεών και τεχνικών ώστε ο συμβουλευόμενος να αποκτήσει μια γενικότερη ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων.
Απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο συμβουλευόμενος εκπαιδεύεται στις απαιτούμενες κοινωνικές δεξιότητες για να αγγίξει τους επιθυμητούς στόχους του.

Γνωστική αλλαγή και τροποποίηση συμπεριφοράς. Ο σύμβουλος θα καθοδηγήσει τον συμβουλευόμενο ώστε να αντικαταστήσει τις "παράλογες" πεποιθήσεις, σκέψεις και προβληματικές συμπεριφορές που συνδέονται με τις δυσκολίες του.

Ενδυνάμωση. Ο συμβουλευόμενος θα εφαρμόσει τις δεξιότητες που απέκτησε στη συμβουλευτική διαδικασία για να αποκτήσει τον έλεγχο της ζωής του.

Παραγωγικότητα και κοινωνική δράση. Ο σύμβουλος θα ενισχύσει το ενδιαφέρον του συμβουλευόμενου για τους άλλους και τη συμμετοχή του στο κοινωνικό καλό.

Οι Πρακτικές Εφαρμογές της Συμβουλευτικής.
Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών πρακτικών όπως η συμβουλευτική ζευγαριού, ομάδας και οικογένειας και η υποστήριξη ομάδων εργασίας Επίσης, η συμβουλευτική διευκολύνει την διερεύνηση της έννοιας της συνειδητότητας σε κέντρα προσωπικής ανάπτυξης, τη διαχείριση τραυματικών γεγονότων αλλά και τον καθορισμό των νομικών περιορισμών και ηθικών αποφάσεων στον τομέα της τοξικοεξάρτησης.
Ανεξάρτητα από το πλαίσιο εφαρμογής, η συμβουλευτική έχει αποτέλεσμα μονάχα αν ο συμβουλευόμενος επιθυμεί να βοηθηθεί, καλεί και επιτρέπει στον σύμβουλο να αποκτήσει ένα είδος συμβουλευτικής και θεραπευτικής σχέσης μαζί του.

Τα Πιθανά Αποτελέσματα της Συμβουλευτικής Διαδικασίας.
Επίλυση του αρχικού προβλήματος. Ο συμβουλευόμενος κατανόησε αποδέχτηκε και ενήργησε ώστε να αλλάξει την κατάσταση που δημιούργησε το πρόβλημα.
Μάθηση. Ο συμβουλευόμενος απέκτησε νέες γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές που θα τον βοηθήσουν να διαχειριστεί παρόμοιες δυσκολίες στο μέλλον.

Κοινωνική ενσωμάτωση. Η συμβολή του συμβολευόμενου στην ευημερία των άλλων και η εφαρμογή των δεξιοτήτων του για την προαγωγή του κοινωνικού συμφέροντος.
Βασιλική Βενέτη
Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Δεν υπάρχουν σχόλια: